nihon de, ie no naka de kutu wo haite ha ikemasen.