kare ha kyou zyugyou he kuru tumori ha arimasen desita.