kare wa kyou jugyou e kuru tsumori wa arimasen deshita.