kanozyo ha watasi no mansyon he yorugohan wo tabe ni kimasita.