Elon.io logoELON.IO

Dutch

QuestionAnswer
breadbrood
goodgoed
hehij
Iik
ithet
shezij
theyzij
to bakebakken
to buykopen
to drinkdrinken
to eateten
to knowsomeonekennen
to sellverkopen
to sleepslapen
to talkpraten
to waitwachten
to wait forwachten op
wewij
weatherweer
youpluraljullie
yousingularjij