haha ha suupu no azi wo mite mou sukosi sio wo ireta.