mori de mo otera de mo yasumimasita. mori mo otera mo yasumimasita.