A: dore ga watasi no desu ka? B: kore ga anata no desu.