Elon.io logoELON.IO

Turkish

siz

View all Turkish lessons View all Turkish vocabulary
Wordsiz
MeaningyouPOLITE
Part of speechpronoun
Pronunciation

Elon.io is an online language learning platform

We have tons of lessons teaching grammar and vocabulary.

Usages of siz

You are sitting.(Siz) oturuyorsunuz.
You are big.(Siz) büyüksünüz.
You are not very old.(Siz) çok yaşlı değilsiniz.
Are you ok?(Siz) iyi misiniz?
How many do you want?(Siz) kaç tane istiyorsunuz?
How are you?(Siz) nasılsınız?
YouLOCATIVE have the pen.Kalem sizde.
your, yoursSİZsizin
You are speaking too fast.(Siz) çok hızlı konuşuyorsunuz.
I want to come with you.(Ben) sizinle gelmek istiyorum.
Were you a fisherman?(Siz) (bir) balıkçı mıydınız?
You were ill.(Siz) hastaydınız.
You will feel well soon.(Siz) birazdan iyi hissedeceksiniz.
Speak slowly please.(Siz) yavaşça konuşun lütfen.

Elon.io is an online language learning platform

We have tons of lessons teaching grammar and vocabulary.