Elon.io logoELON.IO

Turkish

bir

View all Turkish lessons View all Turkish vocabulary
Wordbir
Meaninga / an
Part of speechdeterminer
Pronunciation

Elon.io is an online language learning platform

We have tons of lessons teaching grammar and vocabulary.

Usages of bir

a groupbir grup
a very long roadçok uzun bir yol
a small childküçük bir çocuk
somethingbir şey
something importantönemli bir şey
I am a person.(Ben) (bir) kişiyim.
You are a child.(Sen) (bir) çocuksun.
It is a dog.(O) (bir) köpek.
Read a book.(Bir) kitap okuyunuz.
Please drink a cup of tea.Lütfen bir fincan çay içiniz.
I am staying in a hotel.(Bir) otelde kalıyorum.
I am working in an office.(Bir) ofiste çalışıyorum.
Am I a child?(Ben) (bir) çocuk muyum?
a cup of teabir fincan çay
That is a cat.Şu (bir) kedi.
That is a good idea.O iyi (bir) fikir.
Read a book.(Bir) kitap oku.
a beautiful womangüzel bir kadın
There is a cat in the tree.Ağaçta (bir) kedi var.
There is no cat.(Bir) kedi yok.
Is there a cat in the tree?Ağaçta (bir) kedi var mı?
There is a market over there.Orada (bir) pazar var.
He has an expensive watch.(Onun) pahalı (bir) saati var.
She has a beautiful bagÇ.(Onun) güzel (bir) çantası var.
There is a cat in my handbag.(Benim) el çantamda (bir) kedi var.
There is an insect in your water.(Sizin) suyunuzda (bir) böcek var.
There is an insect on topÜZ of your headK.(Senin) kafanın üzerinde bir böcek var.
Kayseri is a city in the middle of Turkey.Kayseri Türkiye'nin ortasında bir şehir.
not a single ...hiçbir
I am putting on a skirt.(Bir) etek giyiyorum.
several, a few, somebirkaç
many, a lot ofbirçok
some; a little, a few, a bitbiraz
The witch has a black cat.Cadının siyah (bir) kedisi var.
I want coffee without sugar.(Ben) şekersiz kahve istiyorum.
I am an AmericanBen (bir) Amerikalıyım.
I want to try something new.(Ben) yeni bir şey denemek istiyorum.
a number of ...birtakım
a part; some, certainbir kısım
some, a certain amount ofbir miktar
anyherhangi bir
What a pleasant evening.Ne hoş bir akşam.
May I get a cup of coffee please?(Ben) bir fincan kahve alabilir miyim lütfen?
I can't discuss a subject like this with you.Böyle bir konuyu seninle konuşamam.
If you were (apparently) looking to another girl, of course your girlfriend will break up with you.Başka bir kıza bakıyormuşsan tabii sevgilin senden ayrılır.
lots of, a great number of [Lit.] a herd ofbir sürü
There was a cat above the bed.Yatağın üzerinde bir kedi vardı.
Your mother does not have a problem with your father. APPARENTLYAnnenin babanla bir problemi yokmuş.
Erik has a mental disorder.APPARENTLYErik'in bir zihinsel bozukluğu varmış.
Can you do me a favor?Bana bir iyilik yapabilir misin?
The judge asked Kamil in particular: "Do you have a last wish?"Hakim özellikle Kamil'e sordu: "Son bir isteğin var mı?"
In the end this is a matter of taste.Sonunda bu bir zevk meselesi.
[Apparently] None of the characters took an important part in this work of art.Hiçbir karakter bu eserde önemli bir rol almamış.
A river flows from behind of that village.Şu köyün arkasından bir nehir akar.
Kamil is a retarded and broke man.Kamil beyinsiz ve çulsuz bir adam.
My little cousin is a very erratic child.Küçük kuzenim çok dengesiz bir çocuk.
Eagles are a predatory species of animals.Kartallar yırtıcı bir hayvan türüdür.
The salary of an average citizen is very low, including (that of) the doctors.Ortalama bir vatandaşın maaşı çok düşük, doktorlar dahil.
According to Kamil, ISIS is a good organization.Kamil'e göre IŞİD iyi bir organizasyon.
Go and buy a suit for your (paternal) uncle.Git ve amcana bir takım elbise satın al.
I told the following to the cook: "Zucchini is not a food."Aşçıya şunu söyledim: "Kabak bir yemek değil."
Cabbage soup is a disgusting thing.Lahana çorbası iğrenç bir şey.
In the biology classroom we have a skeleton.Biyoloji sınıfında bir iskeletimiz var.
I can't rest because of an unending (piece of) homework.Bitmeyen bir ödev yüzünden dinlenemiyorum.
We went to a mother-daughter picnic.Analı kızlı bir pikniğe gittik.
[Lit.] (Apparently) In that place of you, a pimple has come out.Oranızda bir sivilce çıkmış.
I watched a documentary last night about thingies.Dün akşam şeyler hakkında bir belgesel izledim.
If Kamil is a stupid manKamil aptal bir adamsa
If you didn't swear at the judge, maybe he wouldn't give you a punishment this heavy.Hakime küfür etmeseydin belki sana bu kadar ağır bir ceza vermezdi.
one more time, againbir daha
a while, for a whilebir süre
According to her, Kamil is a handsome man.Ona göre, Kamil yakışıklı bir adam.

Elon.io is an online language learning platform

We have tons of lessons teaching grammar and vocabulary.