Home / Learn Turkish / 142. The -sİz suffix / Kamil beyinsiz ve çulsuz bir adam.