Elon.io logoELON.IO

Reading Turkish: Harry Potter ve Ateş Kadehi (Kitabı 4)

Lesson 11: Birinci bölüm - Riddle Evi - j

0%
QuestionAnswer
scream
çığlık
to scream
çığlık(lar) atmak
screaming
çığlıklar atarak
to the village
köye
to run
koşmak
she ran to the village
köye koşmuştu
down hill
tepe aşağı
she ran down hill to the village
tepe aşağı köye koşmuştu
So far you have learned hundred fifty words.
Buraya kadar yüz elli tane kelime öğrendin.
everybody
herkes
to wake up s.o. /to arouse / to stir up
uyandırmak
she aroused everybody
herkesi uyandırmıştı
She ran down hill to the village and aroused everybody.
tepe aşağı köye koşmuş ve herkesi uyandırmıştı.
The maid ran screaming downhill to the village and aroused everybody.
Hizmetçi çığlıklar atarak tepe aşağı koşmuş ve herkesi uyandırmıştı.
Practice this lesson