Elon.io logoELON.IO

Reading Turkish: Harry Potter ve Ateş Kadehi (Kitabı 4)

Hizmetçi çığlıklar atarak tepe aşağı koşmuş ve herkesi uyandırmıştı.

View all lessons View all vocabulary
WordHizmetçi çığlıklar atarak tepe aşağı koşmuş ve herkesi uyandırmıştı.
MeaningThe maid ran screaming downhill to the village and aroused everybody.
Part of speech
Pronunciation