Elon.io logoELON.IO

Reading Turkish: Harry Potter ve Ateş Kadehi (Kitabı 4)

tepe aşağı köye koşmuş ve herkesi uyandırmıştı.

View all lessons View all vocabulary
Wordtepe aşağı köye koşmuş ve herkesi uyandırmıştı.
MeaningShe ran down hill to the village and aroused everybody.
Part of speech
Pronunciation