Elon.io logoELON.IO

Turkish

biz

View all Turkish lessons View all Turkish vocabulary
Wordbiz
Meaningwe
Part of speechpronoun
Pronunciation

Elon.io is an online language learning platform

We have tons of lessons teaching grammar and vocabulary.

Usages of biz

We are old.(Biz) yaşlıyız.
We are dogs.(Biz) köpeğiz.
We are sleeping.(Biz) uyuyoruz.
We are trees.(Biz) ağacız.
We are not intelligentA.(Biz) akıllı değiliz.
Aren't we poor?(Biz) fakir değil miyiz?
We are eating at his place.(Biz) onda yiyoruz.
our, oursbizim
We sometimes go to the cinema after work.(Biz) bazen işten sonra sinemaya gidiyoruz.
After that, we are returning home.Ondan sonra, eve dönüyoruz.
We are going in April.(Biz) nisanda gidiyoruz.
We've returned home yesterday.(Biz) dün eve döndük.
We are crossing the road.(Biz) yoldan karşıya geçiyoruz.
We were in China.(Biz) Çin'deydik.
We were not here.(Biz) burada değildik.
We will find them.(Biz) onları bulacağız.
Won't we go?(Biz) gitmeyecek miyiz?
When will we go?(Biz) ne zaman gideceğiz?
Shall we go to the cinema?Sinemaya gidelim mi?
Let's eat.Yiyelim.
Let's quit smoking cigarettes.Sigara içmeyi bırakalım.
We've almost arrived.(Biz) hemen hemen vardık.
From time to time Kamil stays with us.Arada sırada Kamil bizde kalır.
We won't betray you.Biz size ihanet etmeyiz.
My (paternal) aunt will come to visit us next week.Halam sonraki hafta bize ziyarete gelecek.
I wish we too made as much money as bosses do.Keşke biz de patronlar kadar çok para kazansak.
If Kamil will come to the funeral we won't.Cenazeye Kamil gelecekse biz gelmeyeceğiz.
Your kingdom will be destroyed by us.Krallığınız bizim tarafımızdan yok edilecek.
When our country is in this condition, something good will not come out of us.Ülkemiz bu haldeyken, bizden iyi bir şey çıkmaz.
We needed your car. [Lit.] Your car became necessary to us.Araban bize lazım oldu.
according to us, in our opinionbizce
Give us the ball!Topu bize verin!
Our boss speaks with us on a first name basis.Patronumuz bizle senli benli konuşur.
The bosses are explaining our responsibilities to us.Patronlar bize sorumluluklarımızı açıklıyorlar.
Your threats cannot scare us and make us flee.Tehditleriniz bizi korkutup kaçıramaz.
We listen to Zeynep.(Biz) Zeynep'i dinliyoruz.
We listen to Serhat.(Biz) Serhat'ı dinliyoruz.

Elon.io is an online language learning platform

We have tons of lessons teaching grammar and vocabulary.