biz

Usages of biz

(Biz) yaşlıyız.
We are old.
(Biz) köpeğiz.
We are dogs.
(Biz) uyuyoruz.
We are sleeping.
(Biz) ağacız.
We are trees.
(Biz) akıllı değiliz.
We are not intelligentA.
(Biz) fakir değil miyiz?
Aren't we poor?
(Biz) onda yiyoruz.
We are eating at his place.
bizim
our, ours
(Biz) bazen işten sonra sinemaya gidiyoruz.
We sometimes go to the cinema after work.
Ondan sonra, eve dönüyoruz.
After that, we are returning home.
(Biz) nisanda gidiyoruz.
We are going in April.
(Biz) dün eve döndük.
We've returned home yesterday.
(Biz) yoldan karşıya geçiyoruz.
We are crossing the road.
(Biz) Çin'deydik.
We were in China.
(Biz) burada değildik.
We were not here.
(Biz) onları bulacağız.
We will find them.
(Biz) gitmeyecek miyiz?
Won't we go?
(Biz) ne zaman gideceğiz?
When will we go?
Sinemaya gidelim mi?
Shall we go to the cinema?
Yiyelim.
Let's eat.
Sigara içmeyi bırakalım.
Let's quit smoking cigarettes.
(Biz) hemen hemen vardık.
We've almost arrived.
Arada sırada Kamil bizde kalır.
From time to time Kamil stays with us.
Biz size ihanet etmeyiz.
We won't betray you.
Halam sonraki hafta bize ziyarete gelecek.
My (paternal) aunt will come to visit us next week.
Keşke biz de patronlar kadar çok para kazansak.
I wish we too made as much money as bosses do.
Cenazeye Kamil gelecekse biz gelmeyeceğiz.
If Kamil will come to the funeral we won't.
Krallığınız bizim tarafımızdan yok edilecek.
Your kingdom will be destroyed by us.
Ülkemiz bu haldeyken, bizden iyi bir şey çıkmaz.
When our country is in this condition, something good will not come out of us.
Araban bize lazım oldu.
We needed your car. [Lit.] Your car became necessary to us.
bizce
according to us, in our opinion
Topu bize verin!
Give us the ball!
Patronumuz bizle senli benli konuşur.
Our boss speaks with us on a first name basis.
Patronlar bize sorumluluklarımızı açıklıyorlar.
The bosses are explaining our responsibilities to us.
Tehditleriniz bizi korkutup kaçıramaz.
Your threats cannot scare us and make us flee.
(Biz) Zeynep'i dinliyoruz.
We listen to Zeynep.
(Biz) Serhat'ı dinliyoruz.
We listen to Serhat.
Elon.io is an online learning platform
We have an entire course teaching Turkish grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now