Turkish - sen

Wordsen
MeaningyouINFORMAL
Part of speechpronoun
Pronunciation
CourseTurkish
LessonPersonal pronouns

Elon.io is an online learning platform

We have an entire course teaching grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now

Usages of sen

You are a child.(Sen) (bir) çocuksun.
You are important.(Sen) önemlisin.
You are sitting.(Sen) oturuyorsun.
You are saying no.(Sen) hayır diyorsun.
You are working every day.(Sen) her gün çalışıyorsun.
You are not learning Turkish.Sen Türkçe öğrenmiyorsun.
You are not stupidA.(Sen) aptal değilsin.
Aren't you rich?(Sen) zengin değil misin?
Which bread do you want?(Sen) hangi ekmeği istiyorsun?
How much water do you want?(Sen) ne kadar su istiyorsun?
How are you?(Sen) nasılsın?
I am fine. And you?İyiyim. Ya sen?
Is it to home that you are going?(Sen) eve mi gidiyorsun?
Are you going home?(Sen) eve gidiyor musun?
Is it you who is going home?Sen mi eve gidiyorsun?
Where are you going?(Sen) nereye gidiyorsun?
I love you.(Ben) seni seviyorum.
I love you tooSEN.Ben de seni seviyorum.
your, yoursSENsenin
You are mine.(Sen) benimsin.
I hate you.Senden nefret ediyorum.
You are wearing beautiful earrings.Güzel küpeler takıyorsun.
You speak a lot.(Sen) çok konuşuyorsun.
You haven't come.(Sen) gelmedin.
Didn't you come by bus?(Sen) otobüsle gelmedin mi?
Are you coming with me?(Sen) benimle geliyor musun?
With whom are you going to the cinema?(Sen) kiminle sinemaya gidiyorsun?
Didn't you go with them?(Sen) onlarla gitmedin mi?
Are you not Korean?(Sen) Koreli değil misin?
How old are you?(Sen) kaç yaşındasın?
On which floor are you living?Kaçıncı katta oturuyorsun?
Where were you?(Sen) neredeydin?
Were you lazy?(Sen) tembel miydin?
You are more beautiful.Sen daha güzelsin.
You are more beautiful than I.(Sen) benden (daha) güzelsin.
I am olderB than him.(Ben) ondan (daha) büyüğüm.
Where are you from?(Sen) nerelisin?
You will go at nine o'clock, right?(Sen) saat dokuzda gideceksin, değil mi?
What will you do?(Sen) ne yapacaksın?
Will you call me tonight?(Sen) bu akşam beni arayacak mısın?
Do you really want this?(Sen) bunu gerçekten istiyor musun?
You almost killed me.(Sen) beni neredeyse öldürdün.
I come here often.Buraya sık sık geliyorum.
You disgust me.Senden iğreniyorum.
I will pick you up from the school.Okuldan seni alırım.
I may forgive youSEN.Seni affedebilirim.
They can run faster than you.Onlar senden daha hızlı koşabilir(ler).
Her father might not take you to the football match tomorrow.Babası yarın seni futbol maçına götürmeyebilir.
You went so suddenly that I could not forget you.Öyle aniden gittin ki seni unutamadım.
Your brother will die so that you will be able to live.Kardeşin ölecek ki sen yaşayabileceksin.
It is because he loves you that he acts towards you like this.Seni seviyor ki sana böyle davranıyor.
If your mother had loved you, you would not commit those crimes.Annen seni sevseydi o suçları işlemeyecektin.
(Apparently) Your ex-lover should have kissed you.Eski sevgilin seni öpmeliymiş.
I wish that your father had beaten you up.Keşke baban seni dövseymiş.
If you were (apparently) looking to another girl, of course your girlfriend will break up with you.Başka bir kıza bakıyormuşsan tabii sevgilin senden ayrılır.
Kamil was hanged by you.Kamil senin tarafından asıldı.
Cansu and you, you understood each other well.Cansu ve sen iyi anlaştınız.
I won't get involved in your secret and hidden matters.Ben senin gizli saklı meselelerine karışmayacağım.
without yousensiz
Do you live in your own house?Sen kendi evinde mi oturuyorsun?
Including you, everyone here is going to die.Sen dahil buradaki herkes ölecek.
according to you, in your opinionsence
first name basissenli benli
Did you eat garlic?Sarımsak mı yedin sen?
Can you draw? [Lit.] Can you draw (a) picture?Sen resim çizebiliyor musun?
I passed my exam thanks to you!Senin sayende sınavımı geçtim!
The owner of that glass shop ripped yousen off.O cam dükkanının sahibi seni kazıkladı.
You either work for me or I'll report you to the police.Ya benim için çalışırsın ya da seni polise ihbar ederim.
If I kiss you, does your girlfriend get mad?Seni öpersem sevgilin kızar mı?
Did your mother hug you when you were little?Sen küçükken annen sana sarılıyor muydu?

Elon.io is an online learning platform

We have an entire course teaching grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now