/
/
132. Economy & Business

Learn Turkish
Lesson 132: Economy & Business

QuestionAnswer
economyekonomi
economic, economicalekonomik
worth, value, pricedeğer
field, area, spacealan
technicalteknik
highHEIGHTyüksek
to rise, to go upyükselmek
The economical value of the technical area of this company has risen.Bu şirketin teknik alanının ekonomik değeri yükseldi.
incomegelir
to increaseartmak
increaseartış
researcharaştırma
stranger, foreigneryabancı
to participate, to join, to attendkatılmak
Do you want to participate in a research about the increase of income of the foreigners?Yabancıların gelir artışı hakkında bir araştırmaya katılmak ister misiniz?
resource, fundkaynak
need, necessity, requirementihtiyaç
according to, in compliance with, as togöre
to be used, to be made use ofkullanılmak
The resources in our hands should be used according to our needs.Elimizdeki kaynaklar, ihtiyaçlarımıza göre kullanılmalı.
news, reporthaber
service, labour, servicinghizmet
industry, sectorsektör
to developINTRANSITIVEgelişmek
development, progress, advancegelişme
Today's news says: "Service industry developed quite a bit."Bugünün haberleri: "Hizmet sektörü oldukça gelişti." diyor.
number, count, digitsayı
bankbanka
commerce, tradeticaret
to diminish, to decrease, go down, to declineazalmak
business, managementişletme
ad, advertisementreklam
[Apparently] The commerce income of banks has declined.Bankaların ticaret geliri azalmış.
firmfirma
to createyaratmak
creative, innovativeyaratıcı
Successfulgood businesses make creative ads.İyi işletmeler yaratıcı reklamlar yapar.
Add a new exercise

Lesson contributors

Yarkın_Ergin
Erik