Turkish 132 - Economy & Business

QuestionAnswer
economyekonomi
economic, economicalekonomik
worth, value, pricedeğer
field, area, spacealan
technicalteknik
to rise, to go upyükselmek
The economical value of the technical area of this company has risen.Bu şirketin teknik alanının ekonomik değeri yükseldi.
incomegelir
to increaseartmak
increaseartış
researcharaştırma
stranger, foreigneryabancı
to participate, to join, to attendkatılmak
Do you want to participate in a research about the increase of income of the foreigners?Yabancıların gelir artışı hakkında bir araştırmaya katılmak ister misiniz?
resource, fundkaynak
need, necessity, requirementihtiyaç
according to, in compliance with, as togöre
"göre" comes after a noun in the dative form. For example Bana göre, according to me. Standartlara göre, according to the standards. Antlaşmaya göre, according to the treaty etc. etc.
to be used, to be made use ofkullanılmak
It is also idiomatically used to mean to be manipulated. For example if someone used you to acquire a position, you say "Kullanıldım."
The resources in our hands should be used according to our needs.Elimizdeki kaynaklar, ihtiyaçlarımıza göre kullanılmalı.
news, reporthaber
service, labour, servicinghizmet
industry, sectorsektör
to developINTRANSITIVEgelişmek
development, progress, advancegelişme
Today's news says: "Service industry developed quite a bit."Bugünün haberleri: "Hizmet sektörü oldukça gelişti." diyor.
number, count, digitsayı
bankbanka
commerce, tradeticaret
to diminish, to decrease, go down, to declineazalmak
business, managementişletme
ad, advertisementreklam
[Apparently] The commerce income of banks has declined.Bankaların ticaret geliri azalmış.
firmfirma
to createyaratmak
creative, innovativeyaratıcı
Successfulgood businesses make creative ads.İyi işletmeler yaratıcı reklamlar yapar.

Contributors