Turkish - yükselmek

Wordyükselmek
Meaningto rise, to go up
Part of speechVERB - transitive, causative, VERB - ablative, VERB - dative
Pronunciation
CourseTurkish
LessonEconomy & Business

Breakdown of yükselmek

highHEIGHTyüksek

Elon.io is an online learning platform

We have an entire course teaching grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now

Usages of yükselmek

The economical value of the technical area of this company has risen.Bu şirketin teknik alanının ekonomik değeri yükseldi.Bu şirketin teknik alanının ekonomik değeri yükseldi.
The city hall increased the rates of taxes. The interest rate of credits also rose.Belediye vergi oranlarını arttırdı. Kredilerin faiz oranı da yükseldi.