more Japanese 2 - kanojo wa kare no shinno ito o kagitsukemashita ne