more Japanese 2 - Joudan wa sateoki, kimi wa nani o suru tsumori nano.