Home / Reading Turkish: İstanbul Hatırası - Ahmet Ümit / 41. Önsöz zn / Saygısını zerrece yitirmeden diz çöktü

Learn Reading Turkish: İstanbul Hatırası - Ahmet Ümit
Saygısını zerrece yitirmeden diz çöktü

Saygısını zerrece yitirmeden diz çöktü

Meaning: Without losing his respect in the least he knelt down

Part of speech:

Pronunciation: