Learn Reading Turkish: İstanbul Hatırası - Ahmet Ümit
sanki duymamış gibi

Translation & pronunciation

as if he hadn't heard
sanki duymamış gibi

Learn Reading Turkish: İstanbul Hatırası - Ahmet Ümit grammar, vocabulary and pronunciation in our Reading Turkish: İstanbul Hatırası - Ahmet Ümit lessons.

Start learning Reading Turkish: İstanbul Hatırası - Ahmet Ümit now