Learn Reading Turkish: İstanbul Hatırası - Ahmet Ümit
Nemli bir serinlik hissetti.

Translation & pronunciation

He felt a damp coolness.
Nemli bir serinlik hissetti.