Zavallı köylü öyle korkmuş ki şaşkınlıkla sağa sola bakmış

Word
Zavallı köylü öyle korkmuş ki şaşkınlıkla sağa sola bakmış
Meaning
The poor villager was so scared that he looked around in surprise
Part of speech
Pronunciation