Reading Turkish : The Hobbit - J. R. R. Tolkien

QuestionAnswer
(of/from) brasspirinçten
a /onebir
a hallway reminding of a tunneltüneli andıran bir hol
a Hobbit hole (k)bir hobbit kovuğu
a Hobbit lived (used to live)bir hobbit yaşardı
a hole full with the smell of sludgesulu çamur kokusuyla dolu bir oyuk
a hole full with worm tailssolucan kuyruklarıyla dolu bir oyuk
a hole not having a place where to sit or to eat foodOturacak veya yemek yiyecek bir yeri olmayan bir oyuk
a partybir parti
a placeyer
a place to eat foodyemek yiyecek bir yer
a place to sitoturacak bir yer
a polished brass handleparlak pirinçten bir kol
a tube shaped hallboru şekilli bir hol
a wet holeıslak bir oyuk
also not a dry, unvarnished, sandy holekuru, çıplak, kumlu bir oyuk da değil
also not a dry, unvarnished, sandy hole, having no place where to sit or to earOturacak veya yemek yiyecek bir yeri olmayan kuru, çıplak, kumlu bir oyuk da değil
also not a sandy holekumlu oyuk da değil
an extremely comfortable tunnelson derece rahat bir tünel
an extremely comfortable tunnel having lots of hooks for hats and coats to be hangedşapkalarla paltoların asılması için bir sürü kancası bulunan son derece rahat bir tünel
an extremely comfortable tunnel, smokefree, its walls covered with paneling, its floors with tiles and carpets, having polished armchairs and lots of hooks for hats and coats to be hangeddumansız, duvarları lambrili, zeminleri karolar ve halılarla örtülü, cilalı koltukları ve şapkalarla paltoların asılması için bir sürü kancası bulunan
an unexpected partybeklenmedik bir parti
andve
and /also(following noun, participle...)da - de
and there were a lot of little doors on it first opening into one direction then into the otherve üzerinde önce bir yöne sonra diğerine açılan pek çok küçük kapı vardı
and this also meant comfortve bu da konfor demekti
arm /handle (door )kol
armchairkoltuk
brass / Messing /ricepirinç
bright / shiny /brilliant / polishedparlak
bull's eye / Bullauge (round window e. g. submarine)lomboz
carpethalı
cavity /hole /cavern /niche (in the ground)oyuk
coat (winter coat)palto
comfortkonfor
comfortable / easy /at ease /restful /undisturbedrahat
covered (ö) with carpetshalılarla örtülü
covered (ö)örtülü
directionyön
dirty /filthy /nastypis
disgustingiğrenç
doorkapı
drykuru
extremely /highly /to the last degreeson derece
extremely comfortableson derece rahat
firstönce
first in one directionönce bir yöne
first in one direction then in the otherönce bir yöne sonra diğerine
floor /base /Boden /groundzemin
fond /keen /addicteddüşkün
food /mealyemek
for coats to be hangedpaltoların asılması için
front (in war) /facadecephe
full (with =ile)dolu
greenyeşil
green paintedyeşile boyanmış
ground /soiltoprak
guestkonuk
hall /hallwayhol
hatşapka
hats and (with) coatsşapkalarla paltolar
having a handlebir kolu olan
having a polished brass handle right in the middletam ortasında parlak pirinçten bir kolu olan
having a polished brass handle, very round like a bull's eye and right in its center.lomboz gibi yusyuvarlak ve tam ortasında parlak pirinçten bir kolu olan
having lots of hooks for coats to be hangedpaltoların asılması için bir sürü kancası bulunan
having lots of hooks for hats and coats to be hangedşapkalarla paltoların asılması için bir sürü kancası bulunan
having polished chairscilalı koltukları bulunan
heaps of hooksbir sürü kanca
hill /mounttepe
Hobbits were very fond of entertaining guests.Hobit konuk ağırlamaya pek düşkündü.
hole /cavity (k) (in a tree)kovuk
hook /barbkanca
in a holeoyukta
In a hole that was in the groundtopraktaki bir oyukta
In a hole that was in the ground there lived a hobbit.Topraktaki bir oyukta bir hobbit yaşardı.
in a smooth (correctly built) but not so straight waydüzgün ama pek düz olmayan bir tarzda
in one directionbir yöne
in/on the groundtoprakta
it had a doorbir kapısı vardı
it had a door painted in greenyeşile boyanmış bir kapısı vardı.
it had a green painted door with (having) a handleyeşile boyanmış, kolu olan bir kapısı vardı.
It had a green painted door with a polished brass handle.Yeşile boyanmış, parlak pirinçten kolu olan bir kapısı vardı.
It had a green painted door, having a polished brass handle, very round like a bull's eye and right in its center.Yeşile boyanmış, lomboz gibi yusyuvarlak ve tam ortasında parlak pirinçten bir kolu olan bir kapısı vardı.
it had a handlebir kolu vardı
it is not / notdeğil
it meantdemekti
it was a Hobbit hole (k)bir hobbit kovuğuydu
It was a Hobbit hole and this also meant comfort.Bir hobbit kovuğuydu ve bu da konfor demekti.
its floorszeminleri
its floors covered (ö) with carpetszeminleri halılarla örtülü
its floors covered (ö) with tiles and carpetszeminleri karolar ve halılarla örtülü
its walls covered with panelingduvarları lambrili örtülü
its walls covered with paneling, its floors with tiles and carpetsduvarları lambrili, zeminleri karolar ve halılarla örtülü
like a bull's eyelomboz gibi
lots of /heaps ofbir sürü
lots of hooks for coats to be hangedpaltoların asılması için bir sürü kanca
mud /clay /dirtçamur
naked /bare /unvarnishedçıplak
neatlydüzgün bir tarzda
neatly (correctly built) but not very straightdüzgün ama pek düz olmayan
not a a wet holeıslak bir oyuk değil
not a disgusting, filthy, wet holeiğrenç, pis, ıslak bir oyuk değil
Not a disgusting, filthy, wet hole(o) , full of worm tails and a slushy smell, also not a dry, unvarnished, sandy hole(o) having no place where to sit or to eat: It was a Hobbit hole(k) and this also meant comfort.Solucan kuyruklarıyla ve sulu çamur kokusuyla dolu, iğrenç, pis, ıslak bir oyuk değil, oturacak veya yemek yiyecek bir yeri olmayan kuru, çıplak, kumlu bir oyuk da değil: Bir hobbit kovuğuydu ve bu da konfor demekti.
not a disgusting, filthy, wet hole, full of worm tails and a slushy smellSolucan kuyruklarıyla ve sulu çamur kokusuyla dolu, iğrenç, pis, ıslak bir oyuk değil
Not a disgusting, filthy, wet hole, full of worm tails and a slushy smell, also not a dry, unvarnished, sandy hole having no place where to sit or to eat.Solucan kuyruklarıyla ve sulu çamur kokusuyla dolu, iğrenç, pis, ıslak bir oyuk değil, oturacak veya yemek yiyecek bir yeri olmayan kuru, çıplak, kumlu bir oyuk da değil
not a filthy holepis oyuk değil
Not a hole full of worm tails and a slushy smellSolucan kuyruklarıyla ve sulu çamur kokusuyla dolu bir oyuk değil
not having a place to eatyemek yiyecek bir yeri olmayan
not having a place to sitoturacak bir yeri olmayan
on itüzerinde
orveya
panel /panelinglambri
party /feastparti
pipe / tube /conduitboru
polished (c)cilalı
polished (c) armchairscilalı koltuklar
remember /commemorate /reminisce (a)anmak
reminding of a tunneltüneli andıran
right in the middletam ortasında
roundyuvarlak
sandkum
sandykumlu
side (y)yan
side façade /sideyan cephe
slosh /sludgesulu çamur
smallküçük
smell /scentkoku
smoke /fumeduman
smokefreedumansız
smooth /straight /glatt /(correctly built)düzgün
smooth /straight /glatt /horizontaldüz
tailkuyruk
that is/was in/on the groundtopraktaki
the door opened into a hallwaykapı bir hole açılıyordu
The door opened into a tube shaped hallway, reminding of a tunnel.Kapı, tüneli andıran, boru şekilli bir hole açılıyordu.
The door opened into a tube shaped hallway, reminding of a tunnel: an extremely comfortable tunnel, smokefree, its walls covered with paneling, its floors with tiles and carpets, having polished armchairs and lots of hooks for hats and coats to be hangedKapı, tüneli andıran, boru şekilli bir hole açılıyordu: dumansız, duvarları lambrili, zeminleri karolar ve halılarla örtülü, cilalı koltukları ve şapkalarla paltoların asılması için bir sürü kancası bulunan, son derece rahat bir tünel.
the door opened into a tube shaped hallway.Kapı boru şekilli bir hole açılıyordu.
the door was opened /+ Dat. the door opened into/led tokapı açılıyordu
the otherdiğer
the side (facade) of the hilltepenin yan cephesi
the smell of sludgesulu çamur kokusu
The tunnel opened in a correctly built but not very straight way onto its side.Tünel düzgün ama pek de düz olmayan bir tarzda yan cephesine açılıyordu.
The tunnel opened in a correctly built but not very straight way onto the side (facade) of the hill.Tünel yan cephesine düzgün ama pek de düz olmayan bir tarzda açılıyordu.
The tunnel opened in a correctly built but not very straight way...Tünel düzgün ama pek de düz olmayan bir tarzda...
The tunnel winding on and on opened into the side (facade) of the hill.Tünel döne döne ilerleyerek tepenin yan cephesine açılıyordu.
The tunnel, winding on and on, opened in a correctly built but not very straight way into the side (facade) of the hill and there were a great many small doors first opening into one direction then into the other.Tünel döne döne ilerleyerek tepenin yan cephesine düzgün ama pek de düz olmayan bir tarzda, açılıyordu ve önce bir yöne sonra diğerine açılan pek çok küçük kapı vardı.
then /aftersonra
there was /werevardı
There were a great many small doors first opening into one direction then into the other.Önce bir yöne sonra diğerine açılan pek çok küçük kapı vardı.
there were a lot of little doors on itüzerinde pek çok küçük kapı vardı
There were many small doors.Pek çok küçük kapı vardı.
tile (k) carrelagekaro
to be expectedbeklenmek
to be hanged /suspendedasılmak
to be opened /+ Dat. to open into, to lead toaçılmak
to be painted /colouredboyanmak
to be painted /coloured in greenyeşile boyanmak
to be situated /to be present /to be found /+ Gento havebulunmak
to eatyemek
to eat foodyemek yemek
to entertain/host /receive/ welcomeağırlamak
to hang /suspendasmak
to its sideyan cephesine
to live /existyaşamak
to openaçmak
to progress /advance /make progress /proceedilerlemek
to receive guests /to welcome guestskonuk ağırlamak
to remind s. o. /to remind ofandırmak
to sit /live (stay)oturmak
to the otherdiğerine
to wait /expectbeklemek
to wind on turn by turn / to wind on and on /to proceed by turningdöne döne ilerlemek
tubular / canulate /tube shaped /trumpet shapedboru şekilli
tunneltünel
unexpected /unimagined /unforeseenbeklenmedik
very /much (p)pek
very much /plenty /numberlesspek çok
very roundyusyuvarlak
very round like a bull's eyelomboz gibi yusyuvarlak
wallduvar
watersu
watery /soupy /runnysulu
wet /damp /moist /humidıslak
whirling /swirling /by turningdöne döne
with a smell of sludgesulu çamur kokusuyla
with worm tailssolucan kuyruklarıyla
wormsolucan
worm tailssolucan kuyrukları