Elon.io logoELON.IO

The lion, the witch and the wardrobe - Romanian

QuestionAnswer
... when, due to air strikes, they were sent by parents to stay in the home of an old professor who lived somewhere in the heart of the country, at fifteen kilometers from the nearest train station and two miles from the nearest post office.... cînd, din cauza atacurilor aeriene, au fost trimiși de părinți să stea în casa unui profesor bătrîn care locuia undeva în inima țării, la cincisprezece kilometri de cea mai apropiată gară și la două mile de cea mai apropiată poștă.
a booko carte
a childcopil
a professorun profesor
aboutdespre
about that what happeneddespre ceea ce s-a întîmplat
about what happened to themdespre ceea ce li s-a întîmplat
air attacksatacuri aeriene
an old professorun profesor bătrîn
an old professor who dweltun profesor bătrîn care locuia
an old professor who lived in a houseun profesor bătrîn care locuia într-o casă
andși
as /like /thanca
as/like never (before)ca niciodată
at fifteen kilometersla cincisprezece kilometri
at fifteen kilometers from the nearest train stationla cincisprezece kilometri de cea mai apropiată gară
at fifteen kilometers from the nearest train station and two miles from the nearest post officela cincisprezece kilometri de cea mai apropiată gară și la două mile de cea mai apropiată poștă
at two milesla două mile
at two miles from the nearest post officela două mile de cea mai apropiată poștă
attackatac
attacksatacuri
because of /fromdin cauza
because of the air raidsdin cauza atacurilor aeriene
because of the attacksdin cauza atacurilor
beenfost
bookcarte
by the parentsde părinți
childrencopii
childrencopii
close /nearapropiat
country / land /provincețară
during /in the time of +genîn timpul
during the war (gen)în timpul războiului
During the war the children were sent by the parents to stay in the house of an old professor who lived somewhere in the heart of the country.în timpul războiului copiii au fost trimiși de părinți să stea în casa unui profesor bătrîn care locuia undeva în inima țării.
During the war the children were sent to the home of an old professor who lived somewhere in the heart of the country.în timpul războiului, copiii au fost trimiși în casa unui profesor bătrîn care locuia undeva în inima țării.
During the war when, due to air strikes, the children were sent by parents to stay in the home of an old professor who lived somewhere in the heart of the country.în timpul războiului cînd, din cauza atacurilor aeriene, copiii au fost trimiși de părinți să stea în casa unui profesor bătrîn care locuia undeva în inima țării.
During the war, because of the air raids, the children were sent by the parents to stay in the house of an old professor who lived somewhere in the heart of the country.în timpul războiului din cauza atacurilor aeriene copiii au fost trimiși de părinți să stea în casa unui profesor bătrîn care locuia undeva în inima țării.
fifteencincisprezece
fifteen kilometerscincisprezece kilometri
fifteen milescincisprezece mile
fourpatru
four childrenpatru copii
he has beena fost
he lived /dweltel locuia
he livesel locuiește
he staysel stă
He was senta fost trimis
heartinimă
housecasă
I have beenam fost
I live /dwelleu locuiesc
I was sent / I have been sentam fost trimis
inîn
in /to the houseîn casa
in /to the house of an professorîn casa unui profesor
in a book /into a bookîntr'o carte
in this bookîn această carte
into aîntr'un
into a wardrobeîntr'un șifonier
it/he /she will narratevă povesti
lionleu
Lucy is lookingLucy se uită
Lucy is looking into a wardrobeLucy se uită într'un șifonier
milesmile
neverniciodată
of /by /fromde
of a professor (gen)unui profesor
of the attacks (gen)atacurilor
of the country (gen sg def)țării
oldbătrîn
onceodată
once there wereau fost odată
once there were (as never before)au fost odată ca niciodată
Once there were four children.Au fost odată ca niciodată patru copii.
Once there were four children: Peter, Susan, Edmund and Lucy.Au fost odată ca niciodată patru copii: Peter, Susan, Edmund și Lucy.
once upon a timea fost odată
parentspărinți
post officepoștă
professorprofesor
sheea
she is lookingea se uită
somewhereundeva
somewhere in the country side /somewhere in the heart of the countryundeva în inima țării
that he/they would stay (subjonctif)să stea
the attackatacul
the childcopilul
the childrencopiii
the children were sent by the parents to staycopiii au fost trimiși de părinți să stea
the children were sent by the parents to stay in the house of a professorcopiii au fost trimiși de părinți să stea în casa unui profesor
the children were sent by the parents to stay in the house of an old professor who lived somewhere in the heart of the country.copiii au fost trimiși de părinți să stea în casa unui profesor bătrîn care locuia undeva în inima țării
the children were sent to the house of a professorcopiii au fost trimiși în casa unui profesor
the closest /nearest (m/f)cel mai apropiat - cea mai apropiată
the heart of the countrysideinima țării
the housecasa
the house of a professorcasa unui profesor
the lionleul
The lion and the witchleul și vrăjitoarea
the most (m /f)cel mai - cea mai
the nearest post officecea mai apropiată poștă
the nearest train stationcea mai apropiată gară
the wardobeșifonierul
the wardrobe, the lion and the witchșifonierul, leul și vrăjitoarea
the witchvrăjitoarea
themli
they have beenau fost
they were sentau fost trimiși
they were sent by the parents to stayau fost trimiși de părinți să stea
this (fem)această
this bookaceastă carte
This book will narrateAceastă carte vă povesti
This book will tell youAceastă carte voi vă povesti
This book will tell you about what happened to themAceastă carte voi vă povesti despre ceea ce li s-a întîmplat
This book will tell you about what happened to them during the war when, due to air strikes, they were sent by parents to stay in the home of an old professor who lived somewhere in the heart of the country.Această carte voi vă povesti despre ceea ce li s-a întîmplat, în timpul războiului cînd, din cauza atacurilor aeriene, au fost trimiși de părinți să stea în casa unui profesor bătrîn care locuia undeva în inima țării.
timetimp
to /at /on/ in / forla
to /particle introducing subjonctive mood
to live /dwell /residea locui
to looka se uita
to senda trimite
to staya sta
to tell /to narratepovesti
to you (pl)voi
train stationgară
twodouă
two milesdouă mile
warrăzboi
wardrobeȘifonier
what happenedceea ce s-a întîmplat
whencînd
when the children were sentcînd copiii au fost trimiși
which /what /with respect to /what regardsceea ce
which /who /thatcare
will / +verb = futur tense (3sg)
witchvrăjitoare