frans 3 T/M SUR LA TERRE

QuestionAnswer
aan de muur
au mur
aantonen, bewijzen, rechtvaardigen
justifier
achter de boekenkast
derrière la bibliothèque
beargumenteren, argumenten aanvoeren
argumenter
boven
au-dessus de
een batterij, een stapel, achterzijde van een munt
une pile
een beweging
un mouvement
een kussen
un coussin
een neef/nicht (broer/zus)
un neveu/ une nièce
een neef/nicht (oom en tante)
un cousin/ une cousine
een onenigheid
un désaccord
een uitdrukking van plaats
un locution de lieu
een vergissing begaan
commettre un erreur
er bovenop
au dessus
erin
dedans
ernaast
à côté
eronder, beneden
au-dessous
erop, (er)boven
dessus
het niet met iemand eens zijn over iets
être en désaccord avec qn. sur qch.
in
dans
in het centrum van, midden in
au centre de
kop of munt?
pile ou face?
links van de tafel
à gauche de la table
naast
à côté de
naast de tafel
à côté de la table
onder
sous
onder
au dessous de
op
sur
op de wereld
sur terre
op/over de grond
par terre
oranje
orange
over 2 weken
dans 2 semaines
overal
partout
rechts van de tafel
à droite de la table
te midden van
au milieu de
tegen
contre
tegen de muur
contre la mur
tegenover
en face de
terecht of ten onrechte
à tort ou à raison
uitdrukken
exprimer
voor (bestemd voor)
pour
voor (plaats)
devant
voor (tijd)
avant
zich afspelen, voorvallen
se passer