Build up 72 About the mind (2)

QuestionAnswer
(pre) dominantoverheersend
boredomverveling
boringsaai
consciencegeweten
conscious of, aware ofzich bewust van
curiositynieuwsgierigheid
curiousnieuwsgierig
determinedvastbesloten, vastberaden
if, whetherof
prejudicevooroordeel
sensibleverstandig
superstitionbijgeloof
superstitiousbijgelovig
to (pre) dominateoverheersen
to borevervelen
to care forgeven om
to change your mindvan gedachte veranderen
to determinebepalen
to overcomeoverwinnen
to pretenddoen alsof
to recogniseherkennen
to remind ofherinneren aan
to standuitstaan
to supposeveronderstellen