Elon.io logoELON.IO

Build up 72 About the mind (2)

QuestionAnswer
to determinebepalen
superstitionbijgeloof
superstitiousbijgelovig
to pretenddoen alsof
to care forgeven om
consciencegeweten
to remind ofherinneren aan
to recogniseherkennen
curiousnieuwsgierig
curiositynieuwsgierigheid
if, whetherof
to (pre) dominateoverheersen
(pre) dominantoverheersend
to overcomeoverwinnen
boringsaai
to standuitstaan
to change your mindvan gedachte veranderen
determinedvastbesloten, vastberaden
to supposeveronderstellen
sensibleverstandig
to borevervelen
boredomverveling
prejudicevooroordeel
conscious of, aware ofzich bewust van