Turkish - onlar

Wordonlar
Meaningthey
Part of speechpronoun
Pronunciation
CourseTurkish
LessonPersonal pronouns

Elon.io is an online learning platform

We have an entire course teaching grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now

Usages of onlar

They are giving apples.Elma veriyorlar.
They are coming tomorrow.Onlar yarın geliyor.
They are normal.Onlar normal.
Are they crazy?Onlar deli(ler) mi?
Aren't they expensive?(Onlar) pahalı değil(ler) mi?
No, they are very cheap.Hayır, (onlar) çok ucuz(lar).
When are they coming?(Onlar) ne zaman geliyorlar?
their, theirsonların
I am sendingG the letter to them now.Mektubu şimdi onlara gönderiyorum.
Didn't you go with them?(Sen) onlarla gitmedin mi?
with themonlarla
They were young.(Onlar) gençtiler.
Weren't they tired?(Onlar) yorgun değil miydi(ler)?
He is the shortest one.O en kısa.
We will find them.(Biz) onları bulacağız.
They won't be here.(Onlar) burada olmayacak(lar).
Will they understand?(Onlar) anlayacaklar mı?
They are giving apples.Onlar elma veriyor.
They are very selfish, they never share.(Onlar) çok benciller, hiç paylaşmazlar.
Trees fall, nobody hears them.Ağaçlar düşer, kimse onları duymaz.
They can run faster than you.Onlar senden daha hızlı koşabilir(ler).
Their icecream is chocolate-flavoured, yours is lemon-flavored.Onların dondurması çikolatalı, seninki limonlu.
for themonlar için
When they showed the dance move that they recently learned, we all chuckled.Onlar yeni öğrendikleri dans hareketini gösterince hepimiz kıkırdadık.
If they are French, they (probably) drink a lot of wine.Onlar Fransızsa çok şarap içiyorlardır.

Elon.io is an online learning platform

We have an entire course teaching grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now