köpek

Word
köpek
Meaning
dog
Part of speech
noun
Pronunciation
Course

Usages of köpek

(O) (bir) köpek.
It is a dog.
(Biz) köpeğiz.
We are dogs.
O köpekler çok büyük(ler).
Those dogs are very big.
Bahçede köpekler var.
There are dogs in the garden.
Köpeğim komşumun kedisini yiyor.
My dog is eating my neighbor's cat.
Elon.io is an online learning platform
We have an entire course teaching Turkish grammar, vocabulary and culture.

Start learning Turkish now

Bazı köpekler çok küçük.
Some dogs are very small.
Üç köpeğini satıyor.
He is selling his three dogs.
Her gün köpeğe su veririz.
We give water to the dog everyday.
Köpekler birbirlerini kovalıyorlar.
The dogs are chasing each other.
Kedimiz yatağında uyurken, köpeğimiz kemiğiyle oynuyordu.
While our cat was sleeping in its bed, our dog was playing with its bone.
Köpeklerin şeyi yok muydu?
Didn't the dogs have a thingie?
Köpek havlayınca Eylem korktu.
When the dog barked, Eylem got scared.
köpeği gezdirmek
to walk the dog
Köpeği gezdir.
Walk the dog.
Elon.io is an online learning platform
We have an entire course teaching Turkish grammar, vocabulary and culture.

Start learning Turkish now