Turkish - köpek

Wordköpek
Meaningdog
Part of speechnoun
Pronunciation
CourseTurkish
LessonPlural nouns and minor vowel harmony

Elon.io is an online learning platform

We have an entire course teaching grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now

Usages of köpek

It is a dog.(O) (bir) köpek.(O) (bir) köpek.
We are dogs.(Biz) köpeğiz.(Biz) köpeğiz.
Those dogs are very big.O köpekler çok büyük(ler).O köpekler çok büyük(ler).
There are dogs in the garden.Bahçede köpekler var.
My dog is eating my neighbor's cat.Köpeğim komşumun kedisini yiyor.
Some dogs are very small.Bazı köpekler çok küçük.
He is selling his three dogs.Üç köpeğini satıyor.
We give water to the dog everyday.Her gün köpeğe su veririz.
The dogs are chasing each other.Köpekler birbirlerini kovalıyorlar.
While our cat was sleeping in its bed, our dog was playing with its bone.Kedimiz yatağında uyurken, köpeğimiz kemiğiyle oynuyordu.
Didn't the dogs have a thingie?Köpeklerin şeyi yok muydu?
When the dog barked, Eylem got scared.Köpek havlayınca Eylem korktu.
to walk the dogköpeği gezdirmek
Walk the dog.Köpeği gezdir.

Elon.io is an online learning platform

We have an entire course teaching grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now