Turkish - yarım

Wordyarım
Meaninghalf, semi
Part of speechnoun, adjective
Pronunciation
CourseTurkish
LessonCounting to 10

Elon.io is an online learning platform

We have an entire course teaching grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now

Usages of yarım

I want half a (loaf of) bread.(Ben) yarım ekmek istiyorum.(Ben) yarım ekmek istiyorum.
It is half past twelve.Saat yarım.Saat yarım.
At half past twelve.Saat yarımda.Saat yarımda.
To work is half of worship.Çalışmak ibadetin yarısıdır.
Well begun is half done. [Lit.] To start is half of finishing.Başlamak bitirmenin yarısıdır.
fifty-fiftyyarı yarıya
Did we eat half of the apple?Elmanın yarısını yedik mi?
His father works part-time.Babası yarı zamanlı çalışıyor.
part-timeyarı zamanlı
half-wityarım akıllı
half of the appleelmanın yarısı
half an appleyarım elma
Let's meet at the square half an hour later.Yarım saat sonra meydanda buluşalım.
I could not read the half of the book.Kitabın yarısını okuyamadım.
This month we will give you half-pay.Bu ay size yarım maaş vereceğiz.Bu ay size yarım maaş vereceğiz.
She spent half of her money on toys.Parasının yarısını oyuncaklara harcadı.

Elon.io is an online learning platform

We have an entire course teaching grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now