güvenlik

Wordgüvenlik
Meaningsafety, security
Part of speechnoun
Pronunciation
CourseTurkish
LessonMedia

Breakdown of güvenlik

trust, confidencegüven

Elon.io is an online learning platform

We have an entire course teaching grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now

Usages of güvenlik

(Apparently) The public's thoughts about the safety laws fairly changed.Kamunun güvenlik kanunları hakkında düşünceleri iyice değişmiş.
It's forbidden to go backstage, including (for) security staff.Kulise girmek yasak, güvenlik görevlileri dahil.