Turkish 134 - Media

QuestionAnswer
mediamedya
pressbasın
article, writingyazı
corner, edgeköşe
columnNEWSPAPERköşe yazısı
to tell, to express, to narrateanlatmak
authoryazar
readerokur
(Apparently) The author in his column again asked important questions to his readers.Yazar, köşe yazısında okurlarına yine önemli sorular sormuş.
thought, idea, opinion, reasoningdüşünce
to changeINTRANSITIVEdeğişmek
public, community, the peoplekamu
trust, confidencegüven
to trust, to rely on, to count upongüvenmek
safety, securitygüvenlik
fairly, quite a bit, thoroughlyiyice
law, actkanun
(Apparently) The public's thoughts about the safety laws fairly changed.Kamunun güvenlik kanunları hakkında düşünceleri iyice değişmiş.
internetinternet
show, broadcastprogram
via, over, throughüzerinden
publication, broadcastyayın
to broadcast, to air, to publishyayınlamak
to be broadcasted, to be aired, to be publishedyayınlanmak
To be broadcasted over ...... üzerinden yayınlanmak.
Our show will be broadcasted via the internet.Programımız internet üzerinden yayınlanacak.
pagesayfa
On which page are we?Kaçıncı sayfadayız?

Contributors