Turkish - başarılı

Wordbaşarılı
Meaningsuccessful
Part of speechadjective
Pronunciation
CourseTurkish
LessonArt and Culture

Breakdown of başarılı

success, achievementbaşarı

Elon.io is an online learning platform

We have an entire course teaching grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now

Usages of başarılı

Every successful artist suffers.Her başarılı sanatçı acı çeker.
Your weapons are very successful at protecting the region.Silahlarınız bölgeyi korumakta çok başarılı.
In order for you to be successful at business, you should be a visionary.İşletmede başarılı olman için vizyoner olmalısın.
The name of my sister's enterprise that is going to be successful, is Kardit Habit Lab.Ablamın başarılı olacağı girişiminin adı Kardit Habit Lab.Ablamın başarılı olacağı girişiminin adı Kardit Habit Lab.
If you are successfulbaşarılıysan