Turkish 133 - Art and Culture

QuestionAnswer
artsanat
Kamil doesn't understand art.Kamil sanattan anlamaz.
musicmüzik
picture, painting, art of paintingresim
Can you draw? [Lit.] Can you draw (a) picture?Sen resim çizebiliyor musun?
photograph, photographyfotoğraf
poem, poetryşiir
spare time, free timeboş zaman
In his free timetimes Noyan writes poems.Boş zamanlarında Noyan şiir yazar.
songşarkı
guest, visitorkonuk
artist, performersanatçı
Today's guest artist is Noyan Dokudan!Bugünün konuk sanatçısı Noyan Dokudan!
talent, abilityyetenek
talented, giftedyetenekli
branchdal
like (something), as, such asgibi
I like branches of art such as music, photography, poetry and painting.Müzik, fotoğraf, şiir ve resim gibi sanat dallarını severim.
deathölüm
immortalölümsüz
Songs of talented artists become immortal.Yetenekli sanatçıların şarkıları ölümsüz olur.
fame, renownün
renowned, famousünlü
successfulbaşarılı
pain, suffering, agony, tragicacı
to go through, to sufferçekmek
to suffer, to be in painacı çekmek
Every successful artist suffers.Her başarılı sanatçı acı çeker.

Contributors