sonra

Usages of sonra

Ondan sonra, eve dönüyoruz.
After that, we are returning home.
öğleden sonra
afternoon
Akşam yemeğini yedikten sonra geleceğim.
I will come after eating dinner.
Bu akşam içtikten sonra çok sarhoş olacağım.
After drinking tonight I will be very drunk.
Kahvaltı yaptıktan sonra bulaşıkları yıka.
Do the dishes after having breakfast.
Okuldan eve geldikten sonra ödevini yap.
Do your homework after coming home from school.
Onun yarası üç gün sonra ağrıyabilir.
Her wound may hurt three days later.
Tedaviden sonra önemli hatalarını unutmayabileceksin.
You will be able to not forget your important mistakes after the treatment.
Halam sonraki hafta bize ziyarete gelecek.
My (paternal) aunt will come to visit us next week.
Olaylardan sonra meclis buluştu.
After the events, the congress convened.
Patlama olaylarından sonra herkes kaçıştı.
After the bombing incidentsLiterally: Explosion events everyone fled together.
Gerekli belgeleri sonra getirmemizi istiyorlar.
They want us to bring the necessary documents later.
Çocuğun karnı acıkmıştır sonra yemek yemeye çıkmıştır.
(Apparently) The kid probably got hungry and then (probably) went out to eat food.
Bir yıl sonra bunların hepsini unutacağız.
One year later we will forget all of these.
İki saat sonra Kamil'i bıçaklayacaklar.
Two hours later they are going to stab Kamil.
Sevişip sonra uyuyalım mı?
Shall we make love and then sleep?
Yarım saat sonra meydanda buluşalım.
Let's meet at the square half an hour later.
Elon.io is an online learning platform
We have an entire course teaching Turkish grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now