Elon.io logoELON.IO

Turkish

değil

View all Turkish lessons View all Turkish vocabulary
Worddeğil
MeaningnotD
Part of speech
Pronunciation

Elon.io is an online language learning platform

We have tons of lessons teaching grammar and vocabulary.

Usages of değil

I am not at the hotel.(Ben) otelde değilim.
You are not stupidA.(Sen) aptal değilsin.
This is not right.Bu doğru değil.
We are not intelligentA.(Biz) akıllı değiliz.
You are not very old.(Siz) çok yaşlı değilsiniz.
These books are not old.Bu kitaplar eski değil.
Aren't you rich?(Sen) zengin değil misin?
Aren't we poor?(Biz) fakir değil miyiz?
Aren't they expensive?(Onlar) pahalı değil(ler) mi?
You're welcome. [Lit.]It is nothing. After someone says thanksBir şey değil.
Are you not Korean?(Sen) Koreli değil misin?
We were not here.(Biz) burada değildik.
Wasn't he hardworking?(O) çalışkan değil miydi?
Weren't they tired?(Onlar) yorgun değil miydi(ler)?
You will go at nine o'clock, right?(Sen) saat dokuzda gideceksin, değil mi?
It is not a problem.Problem değil.
No problem; No big deal; Literally: It is not important.Önemli değil.
Whoa! Your boyfriend is probably not that stupid!Oha! Sevgilin herhalde o kadar salak değildir.
I told the following to the cook: "Zucchini is not a food."Aşçıya şunu söyledim: "Kabak bir yemek değil."
It's not hard when you get used to it.Alışınca zor değil.
If they are not hard they do all the exercises.Zor değilse bütün alıştırmaları yaparlar.
If the one who called isn't my mom, it's (probably) my dad.Arayan annem değilse babamdır.
If the shoes you want are not expensive, we can buy them.İstediğin ayakkabılar pahalı değilse alabiliriz.
If the pool is not dirty, go swim.Havuz kirli değilse gidin yüzün.

Elon.io is an online language learning platform

We have tons of lessons teaching grammar and vocabulary.