Turkish 146 - The word "kendi"

QuestionAnswer
self, own
kendi
I can do this myself
Bunu kendim yapabilirim.
to tire
yormak
Did you tire yourselves much?
Kendinizi çok yordunuz mu?
plan
plan
This idiot plan was Kamil's own idea.
Bu salak plan Kamil'in kendi fikriydi.
Do you live in your own house?
Sen kendi evinde mi oturuyorsun?
I cooked dinner by myself.
Akşam yemeğini kendi kendime pişirdim.
You should do the homework by yourselves.
Ödevi kendi kendinize yapmalısınız.
situation, case, circumstance
durum
In that case we can't even go out of our own street.
O durumda kendi sokağımızdan bile çıkamıyoruz.
darkness, dark
karanlık
era, period (of time), epoch, time
dönem
to free oneself (of), to get rid of
kurtulmak
Kurtulmak is mostly used with the ablative suffix, -dAn. For example: Senden kurtuldum. I got rid of you.
You can get rid of dark times only by yourself.
Karanlık dönemlerden sadece kendi kendine kurtulabilirsin.
rule
kural
to apply, to practice, to implement
uygulamak
My father doesn't apply his rules to himself.
Babam kurallarını kendisine uygulamıyor.

Contributors