Turkish - kendi

Wordkendi
Meaningself, own
Part of speechadjective, pronoun
Pronunciation
CourseTurkish
LessonThe word "kendi"

Elon.io is an online learning platform

We have an entire course teaching grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now

Usages of kendi

I can do this myselfBunu kendim yapabilirim.
Did you tire yourselves much?Kendinizi çok yordunuz mu?
This idiot plan was Kamil's own idea.Bu salak plan Kamil'in kendi fikriydi.Bu salak plan Kamil'in kendi fikriydi.
Do you live in your own house?Sen kendi evinde mi oturuyorsun?
I cooked dinner by myself.Akşam yemeğini kendi kendime pişirdim.Akşam yemeğini kendi kendime pişirdim.
You should do the homework by yourselves.Ödevi kendi kendinize yapmalısınız.
In that case we can't even go out of our own street.O durumda kendi sokağımızdan bile çıkamıyoruz.
You can get rid of dark times only by yourself.Karanlık dönemlerden sadece kendi kendine kurtulabilirsin.Karanlık dönemlerden sadece kendi kendine kurtulabilirsin.
My father doesn't apply his rules to himself.Babam kurallarını kendisine uygulamıyor.
This letter will self-destructdestroy itself in 5 seconds.Bu mektup 5 saniye sonra kendini imha edecek.Bu mektup 5 saniye sonra kendini imha edecek.
If you want food, cook (do) it yourself.Yemek istiyorsan kendin yap.

Elon.io is an online learning platform

We have an entire course teaching grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now