Turkish 19 - The verb "to be"

QuestionAnswer
I am a person.
(Ben) (bir) kişiyim.
I am big.
(Ben) büyüğüm.
You are a child.
(Sen) (bir) çocuksun.
You are important.
(Sen) önemlisin.
It is a dog.
(O) (bir) köpek.
He is important.
(O) önemli.
age
yaş
oldFOR LIVING BEINGS
yaşlı
We are old.
(Biz) yaşlıyız.
We are dogs.
(Biz) köpeğiz.
We are trees.
(Biz) ağacız.
You are big.
(Siz) büyüksünüz.
They are normal.
Onlar normal.
They are children.
Çocuklar.
The houses are big.
Evler büyük.

Contributors