Turkish 43 - The head and related parts 2

QuestionAnswer
moustache
bıyık
neck
boyun
Your siblings' necks are long.
Kardeşlerinizin boyunları uzun.
lip
dudak
soft
yumuşak
Your lips are soft.
Senin dudakların yumuşak.
throat
boğaz
to hurt
acımak
My throat hurts.
Boğazım acıyor.
beard
sakal
cheek
yanak
chin, jaw
çene
tongue
dil
I have a chin, I don't have a tongue.
Çenem var dilim yok.
mouth
ağız
tooth
diş
to physically break or fracture something
kırmak
broken
kırık
My (paternal) grandmother's teeth are broken.
Babaannemin dişleri kırık.

Contributors