Turkish 114 - Shopping

QuestionAnswer
shopping [Lit.] taking-givingalışveriş
to shopalışveriş yapmak
shop, storedükkan
expensivepahalı
cheapucuz
discountindirim
bargainingpazarlık
large storemağaza
to bargainpazarlık yapmak
sharepay
Do you do bargaining? [Lit. Is there a share for bargain?]Pazarlık payı var mı?
How much is that?Şu ne kadar?
From which store do you get your clothes?Giysilerini hangi mağazadan alıyorsun?
owner, proprietorsahip
to own, to havesahip olmak
The owner of this shop knows me.Bu dükkanın sahibi beni tanır.
Let's go to the bazaar today.Pazara gidelim bugün.
differencefark
differentfarklı
consumertüketici
to use, to make use of somethingkullanmak
productürün
Different consumers use different products.Farklı tüketiciler farklı ürünler kullanırlar.
customermüşteri
decisionkarar
to decidekarar vermek
Some customers decided.Bazı müşteriler karar verdi.
brand, trademarkmarka
kilogram, kilokilo
magazine, journaldergi
How many kilos are these magazines?Bu dergiler kaç kilo?

Contributors