Turkish 114 - Shopping

QuestionAnswer
shopping [Lit.] taking-giving
alışveriş
to shop
alışveriş yapmak
shop, store
dükkan
expensive
pahalı
cheap
ucuz
discount
indirim
bargaining
pazarlık
large store
mağaza
to bargain
pazarlık yapmak
share
pay
Do you do bargaining? [Lit. Is there a share for bargain?]
Pazarlık payı var mı?
How much is that?
Şu ne kadar?
From which store do you get your clothes?
Giysilerini hangi mağazadan alıyorsun?
owner, proprietor
sahip
to own, to have
sahip olmak
The owner of this shop knows me.
Bu dükkanın sahibi beni tanır.
Let's go to the bazaar today.
Pazara gidelim bugün.
difference
fark
different
farklı
consumer
tüketici
to use, to make use of something
kullanmak
product
ürün
Different consumers use different products.
Farklı tüketiciler farklı ürünler kullanırlar.
customer
müşteri
decision
karar
to decide
karar vermek
Some customers decided.
Bazı müşteriler karar verdi.
brand, trademark
marka
kilogram, kilo
kilo
magazine, journal
dergi
How many kilos are these magazines?
Bu dergiler kaç kilo?

Contributors