Turkish 159 - Relative Clauses 2: -(y)En

QuestionAnswer
I saw the man who was running today.Bugün koşan adamı gördüm.
I saw the woman who was walking yesterday.Dün yürüyen kadını gördüm.
I broke the glass which fell just now.Demin düşen bardağı ben kırdım.
homeless person, hoboevsiz
benchbank
The homeless person sleeping on the benchBankta uyuyan evsiz
to (get) rest, to relaxdinlenmek
I can't rest because of an unending (piece of) homework.Bitmeyen bir ödev yüzünden dinlenemiyorum.
The teacher who is happyMutlu olan öğretmen
Kamil who is not smartAkıllı olmayan Kamil
The student who has no moneyParası olmayan öğrenci
Erik who has a catKedisi olan Erik

Contributors