Turkish 111 - Education

QuestionAnswer
educationeğitim
studentöğrenci
schoolokul
elementary schoolilkokul
highschoollise
universityüniversite
classroomsınıf
lesson; course; lecture; subjectders
mathematicsmatematik
historytarih
chemistrykimya
physicsfizik
biologybiyoloji
scienceSCHOOL SUBJECTfen
scienceIN THE GENERAL SENSEbilim
socialsosyal
social sciencessosyal bilimler
examinationsınav
termIN EDUCATIONsömestr
My favourite subject is literature.Favori dersim edebiyat.
The history teacher is smarter than the maths teacher.Tarih öğretmeni matematik öğretmeninden daha akıllı.
Is this classroom always as crowded as this?Bu sınıf her zaman bu kadar kalabalık mı?
to go welliyi geçmek
My social sciences exam did not go well.Sosyal Bilimler sınavım iyi geçmedi.
Which of the terms was the easiest one?Hangi sömestr en kolayıydı?
Chemistry teachers and students went on a trip.Kimya öğretmenleri ve öğrencileri geziye çıktılar.
The students of that classroom are sometimes lazy.Şu sınıfın öğrencileri bazen tembel oluyorlar.

Contributors