A: gomen kudasai. B: douzo haitte kudasai. A: ozyamasimasu.