more Japanese 2 - kare wa ima shorui wo sakusei shiteimasu