Ništa nisam učio, nego sanjao samo o opasnim putevima preko debeloga mora.