Learn Reading Turkish: İstanbul Hatırası - Ahmet Ümit
ayakları deniz yönüne çevriliydi

ayakları deniz yönüne çevriliydi

Meaning: his legs (a) were turned towards the sea

Part of speech:

Pronunciation: